Tørrfôr katt

Om fôring av katt

Katten – en kjøtteter: Katten er opprinnelig et rovdyr og en typisk kjøtteter. Den har en kort fordøyelseskanal hvor maten passerer raskt og krever derfor mat som er konsentrert mht energi og lettfordøyelige næringsstoffer. Ernæringsmessig har katten evne til å nyttiggjøre seg store mengder proteiner og fett mens karbohydrater er den dårlig rustet til å fordøye.

Riktig fôr viktig for katten: Det er viktig at en gir katten fôr som en er sikker på dekker næringsbehovet i de aktuelle livsstadier. Det bør være en korrekt balanse mellom energi og hovednæringsstoffene protein, fett og karbohydrater. Maten skal inneholde en passe mengde fiber slik at fordøyelsen fungerer optimalt og avføringen får en fin konsistens. Videre skal maten gi en fullgod dekning av kattens vitamin- og mineralbehov. Høykvalitets kattefôr er smakelig og gir en trivelig og livlig katt med fin pels, god helse og fin avføring.

Mineraler er viktig for skjelett, hud, pels, væskebalanse og stoffskifte.

Tørrfôr til katt: Norske katter fôres i dag med en diett bestående av i hovedsak tørrfôr, selv om flere og flere katteeiere liker å kombinere tørrfôr og våtfôr i dietten. Fordelene med tørrfôr til katt er at det er lettere å oppbevare, mer hygienisk og ved riktig oppbevaring holder godt på smakeligheten. Videre virker tørrfôr positivt på tannhelsen og motvirker tannstein.

Vann spesielt viktig sammen med tørrfôr: I forhold til våt kattemat inneholder tørrfôr til katt veldig lite vann. Det er derfor svært viktig at katten har kontinuerlig og lett tilgang på friskt og rent vann. Utilstrekkelig vanntilgang til katter som får tørrfôr kan gi helsemessige problemer som f.eks. utvikling av urinstein.

Proteiner: Katten har et høyt proteinbehov og gir katten livsviktige aminosyrer som er avgjørende for vekst og fornyelse av muskelvev. Det hevdes ofte at jo høyere proteininnholdet er i kattematen jo bedre er det. Dette er ikke helt riktig, da overfôring med protein ikke er gunstig da det proteinet katten ikke kan nyttiggjøre seg, må brytes ned og skilles ut via urin. Dette er en energikrevende prosess og en belastning på nyrer og urinveier med helsemessige problemer som resultat. I tillegg vil ofte overfôring med protein føre til løs avføring.

Taurin – viktig til katt: En av de viktigste aminosyrene til katt er «taurin» som hovedsakelig finnes i animalske råvarer. Katten kan ikke produsere nok av denne aminosyren selv og mangel på aminosyren kan medføre blindhet, hjerte- og fruktbarhetsproblemer. Appetitt kattefôr har et høyt innhold av animalske og marine proteiner som gir god dekning av taurin og de andre livsviktige aminosyrene.

Fett og karbohydrater: Fett er hovedsakelig energikilde, men er også viktig som bærestoff for en del vitaminer. Videre er fettets fettsyresammensetning ofte avgjørende for å gi katten god helse og fin pels. Karbohydratene i Appetitt kattemat består av lettfordøyelig stivelse fra ris og andre enkle sukkerarter. Dette gir lett og raskt opptakbar energi. Videre inneholder karbohydratfraksjonen en del kostfiber som er veldig viktig diettisk ved at de bidrar til god mage- og tarmfunksjon. Samtidig vil fiberfraksjonen bidra til god konsistens på avføringen.

Fordøyelige næringsstoffer og tilgjengelig energi: Med basis i opplysninger om de enkelte råvarenes innhold av fordøyelig protein og aminosyrer, fordøyelig fett og fordøyelige karbohydrater, blir resultatet et fôr med optimalt innhold av tilgjengelige næringsstoffer. Dette er også grunnlaget for beregning av energiinnhold som omsettelig energi (OE som MJ/kg), det vil si den energi som katten kan nyttiggjøre seg. Mange kattematblandinger er deklarert med innholdet av brutto energi som sier lite om den egentlige energiverdien til katt.

Høyverdige råvarer – streng kvalitetskontroll: Nok og riktig proteintilførsel er viktig for katten og Appetitt Cat har et innhold av fordøyelig protein og aminosyrer som er ideelt for katten i ulike livsstadier. Proteinet i Appetitt Cat er hovedsakelig av animalsk opprinnelse med høy biologisk verdi hvor proteinråvarene i høy grad er hydrolyserte.  Dermed sikres også korrekt tilførsel av livsviktige aminosyrer som taurin og arginin, – aminosyrer som er svært viktige for kattens syn, hjertefunksjon og stoffskifte.

Hydrolysert protein er «oppklippet protein» og består av både frie aminosyrer og kortere peptider. Dette gjør at proteinet har en svært høy fordøyelighet og dermed høy tilgjengelighet for å omsettes i kroppen. Hydrolyse av protein kan også bidra til å redusere mulige allergiske reaksjoner. Dette på grunn av lavere innhold av store proteiner som kan oppfattes som allergener, altså stoffer som kan framkalle allergi hos katten.

Fettkildene som brukes i Appetitt kommer hovedsakelig fra kylling, krill og fisk. Marint fett tilfører katten livsviktige omega-3 fettsyrer som EPA og DHA. En stor andel av disse fettsyrene kommer fra krill og da i form av fosfolipider. Fosfolipider tas lett opp i

tarmen og inngår blant annet i celleveggstrukturer. Dette, sammen med et ideelt forhold mellom omega-3 og omega-6 fettsyrer og et høyt innhold av vitamin E, støtter kattens leddfunksjon, hud- og pelskvalitet og dermed den generelle helsetilstanden. Karbohydratene kommer først og fremst fra hvete og mais.

Fiberinnholdet i fôret er nøye balansert og med et gunstig innhold av kostfiber. Dette sikrer god mage- og tarmfunksjon og gir god konsistens på kattens avføring.

Katter har et spesielt høyt behov for vitamin A, samt noen B-vitaminer som for eksempel tiamin og niacin. Et godt fôr vil også inneholde mineraler i riktige mengder og med

riktig innbyrdes forhold. Forekomst av urinstein og andre urinveislidelser kan forebygges gjennom nettopp å ha kontroll over innhold av visse mineraler. Eksempelvis vil fôrets innhold av kalsium og fosfor, samt et lavt innhold av magnesium være viktig for å forebygge slike urinveislidelser. Dette er det tatt hensyn til i alle de ulike fôrtypene av Appetitt til katt.

Appetitt til katt inneholder ingen kornråvarer med unntak av ris og har og har et høyt innhold av hydrolyserte råvarer. Det gir et lavt innhold av råvarer som kan føre til fôrintoleranse og allergier.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping