Fôring av avlstisper under drektigheten og i dieperioden

Tispenes avlsperiode regnes fra tida omkring befruktning til avvenning av valpene. Riktig valg av hundefôr og fôring i denne perioden er viktig for å oppnå mange, sunne og livskraftige valper. I tillegg vil riktig fôring bidra til sunne og holdbare avlstisper.

En kan dele avlsperioden i to hovedperioder. Drektighetstida er perioden fra parring til valping. Normal drektighetstid er 63 dager +/- 2 dager. Dieperioden regnes fra valping og fram til avvenning av valpene. Avvenning av valpene skjer som regel når valpene er 5-6 uker gamle.

Drektighetsperioden – Hvordan gi en riktig mengde hundefôr?

I de første 4 – 5 ukene i drektighetsperioden kan en gi tispa omtrent samme mengde hundefôr som før parring. Fostertilveksten er minimal i denne perioden og derfor trengs det ikke ekstra næringstilførsel. De siste 3 – 4 ukene før valping øker fostertilveksten og en bør ta hensyn til det ved å øke fôrmengden. Den siste uka før valping anbefales en mengde med hundefôr som ligger ca. 30% over normal fôrmengde. Det er viktig og ikke overfôre tispa slik at den blir for feit ved valping da det kan føre til problemer under valpingen.

Dieperioden

Det er viktig at tispa begynner å spise så raskt som mulig etter valping, da energibehovet øker kraftig på grunn av stor melkeproduksjon. En tispe med et normalt kull med valper (5-8 stk) har et energibehov som er opptil tre ganger behovet den har i første del av drektighetsperioden. Det er derfor viktig at tispa får i seg mye hundefôr for å unngå at den avmagres for mye.

Melkeproduksjonen er størst ca. 3 – 4 uker etter valping og vil avta gradvis etter hvert som valpene begynner å spise fast føde ved 4 – 6 ukers alder

Fôringsrutine hundefôr gjennom drektighetstiden
Som det går fram av figuren må en tispe på 25 kg med 6 valper, spise ca. 1,1 kg med fôr på det meste for å dekke energibehovet til melkeproduksjon. Ofte vil det være vanskelig å få tispa til å ta så store mengder med hundefôr, og en må akseptere at den melker av noe av holdet og går ned i vekt. Imidlertid bør en prøve å unngå for stor vektnedgang da det er en belastning for tispa.

For eksakte råd om mengde fôr, se mer informasjon i produktark for Appetitt Puppy.

For å øke fôropptaket anbefales det å fôre flere ganger pr. dag og å bløte opp tørrfôret i vann (ca. 20 minutter) før fôring. Dette gjør fôret mer smakelig og bidrar også med ekstra vanntilførsel. Videre kan tilleggsfôring med energirikt våtfôr hjelpe.

Valg av hundefôr
Energiopptaket i dieperioden er altså den største utfordringen. Det vil derfor være lettere å oppnå et høyt energiopptak ved å velge et fôr med høgt energiinnhold. Appetitt Puppy har et høyt energi- og proteininnhold og videre ekstra god smakelighet. Dette bidrar til høyt energiopptak og dermed sikres høy melkeproduksjon, god tilvekst på valpene og faren for avmagring av tispa reduseres.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping