Utfodring av avelstikar under dräktighet och under laktationsperioden

Tikens avelsperiod räknas från tiden kring befruktningen till valparnas avvänjning.
Rätt val av hundfoder och utfodring under denna period är viktigt för att få
många, friska och livskraftiga valpar. Dessutom kommer korrekt utfodring att
bidra till friska och hållbara avelstikar.

Dräktighetsperioden kan delas in i två huvudperioder. Från parning till valpning. Normal dräktighetstid är 63 dagar +/- 2 dagar. Avvänjningsperioden räknas från valpning tills valparna är avvänjda. Valparna avvänjas vanligtvis när valparna är 5-6 veckor gamla.

Dräktighetsperiod – Hur ger man rätt mängd hundmat?

Under de första 4-5 veckorna av dräktighetsperioden kan man ge tiken ungefär samma mängd hundmat som före parningen. Fostrets tillväxt är minimal under denna period och därför behövs ingen ytterligare näringstillförsel. Under de sista 3 – 4 veckorna före födelse ökar fostertillväxten och det bör du ta hänsyn till genom att öka mängden foder. Under den sista veckan före valptiden har en mängd hundmat på ca. 30 % över normal fodermängd. Det är viktigt att inte överfodra tiken så att hon blir för tjock vid valpningen, eftersom det kan leda till problem under valpningen.

Digivande tikar

Det är viktigt att tikarna börjar äta så snart som möjligt efter valpningen, eftersom
energibehovet ökar kraftigt på grund av stor mjölkproduktion. En tik med en normal valpkull (5-8) har ett energibehov som är upp till tre gånger det behov
hon har under den första delen av dräktighetsperioden. Det är därför viktigt att tiken får i sig mycket hundmat för att hon inte ska gå ner för mycket i
vikt.
Mjölkproduktionen
är störst ca. 3 – 4 veckor efter valpningen och kommer att minska gradvis när
valparna börjar äta fast föda vid 4 – 6 veckors ålder

Utfodra rutinmässig hundmat under hela dräktigheten

En 25 kg tik med 6 valpar ätar ca. 1,1 kg foder som mest för att täcka energibehovet för mjölkproduktion. Ofta blir det svårt att få tiken att ta så stora mängder hundmat och man får acceptera att hon mjölkar en del av fodret och går ner i vikt. Man bör dock försöka undvika överdriven viktminskning då det är en belastning för tiken.

För exakta råd om mängden foder, se mer information i Appetitt Puppy produktblad.

För att öka foderintaget rekommenderas att utfodra flera gånger i veckan. dag och att blötlägga torrfodret i vatten (ca 20 minuter) före utfodring. Detta gör fodret mer välsmakande och bidrar även till ytterligare vattentillförsel. Dessutom kan kompletterande utfodring med energirik våtfoder hjälpa.

Val av hundmat

Energiintaget under diperioden är den största utmaningen. Det blir därför lättare att uppnå ett högt energiintag genom att välja ett foder med högt energiinnehåll. Appetitt Puppy har ett högt energi- och proteininnehåll och dessutom extra god smak. Detta bidrar till ett högt energiintag och säkerställer därmed en hög mjölkproduktion, god tillväxt av valparna och risken för avmagring av tiken minskar.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping