Frågor och svar: Hur man ger en vuxen hund bästa möjliga näring genom fodret

Det viktigaste är att fodret är gott och att hunden äter fodret med god aptit! Vidare är det viktigt att välja ett foder som har ett näringsinnehåll som är anpassat just efter din hunds behov, – ålder och aktivitetsnivå.

Det innebär att det kommer att finnas valpfoder för valpar, vuxenfoder för hundar över 1 år, och “senior” för äldre hundar. Här anpassas innehållet av näringsämnen till de variationer i behov som hunden har i olika livsskeden.

Utöver detta är det aktivitetsnivån som är viktigast. Mycket aktiva hundar, brukshundar och hundar som är i träning, jakt eller löpning har ett mycket högre energibehov än hundar som är mindre aktiva.

Här har vi samlat ett antal frågor och svar som ofta går igen när man planerar vilken sorts foder man ska ge till en vuxen hund.

Är det stora skillnader från ras till ras när det kommer till rätt kost?

Normalt finns det marginella skillnader mellan raser när det gäller näringsbehov, så det finns i allmänhet ett lämpligt foder för en vuxen hund av vilken ras som helst i ett standardsortiment. Däremot är egna blandningar anpassade efter hundens storlek mer aktuella. Detta gäller särskilt under valpperioden där till exempel specialfoder för stora raser bättre kan anpassas till valpens tillväxt så att ben- och ledbesvär kan förebyggas.

Vilka andra näringsämnen är viktiga för den vuxna hunden?

Rätt tillförsel av alla näringsämnen och rätt förhållande mellan näringsämnena inklusive vitaminer och mineraler är det viktigaste så att varken undertäckning eller övertillförsel uppstår. Förutom att hundens och kattens grundläggande närings- och energibehov tillgodoses är det viktigt att tänka på att flera faktorer relaterade till foder och utfodring är viktiga för hundens hälsa. Då brukar vi tänka på matsmältningsbesvär samt hud- och pälsproblem som det vanligaste. Genom att välja ett foder som har ett visst innehåll av kostfiber och andra fiberfraktioner med prebiotisk effekt uppnår man normalt en god tarmhälsa. När det kommer till hud och päls är fettkvaliteten och därför fettsyrasammansättningen i fodret av stor betydelse. Essentiella fettsyror som EPA och DHA från marina oljor har en mycket positiv effekt på hud- och pälskvalitet, leder/ben, immunförsvar och allmän hälsa. Därför bör du välja ett foder som har ett minimuminnehåll av dessa fettsyror.

Många vuxna hundar behöver också lite extra stöd och därför erbjuder Appetitt även foder för vuxna hundar som också är känsliga och kan behöva extra anpassningar av fodret.

Läs mer om Appetitt foder för känsliga hundar:

  •  Appetitt Sensitive Fish
  • Appetitt Sensitive Chicken
  • Appetitt Sensitive Lamb with Chicken

I vilken utsträckning kan mänsklig näring jämföras med djurnäring? Därför; hur mycket fokus ska man ha på rätt kost?

Hunden klassas som en “allätare” eller allätare, men med en stor andel animaliska råvaror i kosten. Ursprungligen – eller innan hunden tämdes – bestod kosten av bytesdjur som huvudsakligen består av proteiner och fett. Inälvorna från bytet åts också upp så att hunden därmed i viss mån är anpassad till matsmältningen av kolhydrater. Så fysiologiskt sett finns det många likheter mellan oss människor och hundar och katter också, även om katter är mer klassiska köttätare. Hos oss människor är det mycket fokus på sambandet mellan kost, hälsa, fetma och åldrande. Detsamma gäller för hunden. Våra husdjur blir äldre hela tiden tack vare bra omvårdnad och bra näring. Men samtidigt finns det ett växande problem med överviktiga hundar och katter samt kostöverkänslighet och allergier av olika slag. Mycket av detta kan förhindras med rätt kost. Som ett exempel – åldrandeprocessen hos hundar är som hos människor. Med stigande ålder minskar hundens kroppsfunktioner. Det är i allmänhet mer benäget att drabbas av matsmältningsbesvär och hälsoproblem. Dessutom är äldre hundar ofta inte särskilt aktiva och blir därmed lätt överviktiga. Det är därför viktigt att välja rätt fodertyp, ransonera fodret rätt och samtidigt säkerställa tillräckligt med motion.

Andelen överviktiga hundar ökar – och parallellt med andelen överviktiga, vilket kan förklaras med att vi tränar mindre. Med åldern blir hundar ofta mindre aktiva och därmed förvärras problemet med övervikt. Om du inte kan förebygga fetma med ökad motion – kan ett “senior” foder eller ett “lätt” foder hjälpa. Minskat energiinnehåll och lösliga fiberfraktioner i fodret ger en mättnadskänsla även om man drar ner på dagsransonen.

Läs mer om Appetitt foder för senior och lätt foder här:

  •  Appetitt Senior
  • Appetitt Light

Vad kan sägas vara ett no-food för hunden?

Det finns flera saker, men generellt kan man säga att ett bra torrfoder är ett helfoder och hunden eller katten behöver ingen annan mat. Blötfoder kan vara positivt som förrätt i speciella situationer eller tillfällen. Mjölk för vuxna hundar orsakar ofta problem. Detta beror på att de efter avvänjning gradvis förlorar förmågan att smälta mjölksocker. De är på många sätt laktosintoleranta som vuxna.

Vad ska vi vara försiktiga med att ge till våra djur när det gäller mänsklig mat?

Generellt är det så att hunden normalt sett inte äter något som är giftigt. Detta beror på ett gott luktsinne och en instinktiv vägran att äta något som är giftigt eller kan orsaka hälsoproblem. Men det finns undantag. Vanlig lök och vitlök innehåller några svavelföreningar som är giftiga för hundar. Små mängder går bra, men till exempel en halv lök pr dagen kommer att ge problem. Annars är choklad giftigt för hundar på grund av ämnet teobromin.

Hur viktigt är valet av hundfoder för hundens hälsa?

Flera förhållanden relaterade till foder och utfodring är viktiga för god hälsa hos hundar. Rätt tillförsel av alla näringsämnen och rätt förhållande mellan näringsämnena inklusive vitaminer och mineraler är det viktigaste så att varken undertäckning eller övertillförsel uppstår. Genom att välja ett foder som har ett visst innehåll av kostfiber och andra fiberfraktioner med prebiotisk effekt uppnår man normalt en god tarmhälsa. När det kommer till hud och päls är fettkvaliteten och därför fettsyrasammansättningen i fodret av stor betydelse.

Hur beräknar vi rätt mängd foder?

Utifrån hundens vikt beräknar vi ett underhållsbehov. Livliga och aktiva hundar behöver mer energi eller foder än hundar med måttlig aktivitetsnivå. Och hundar som är i träning, jakt eller deltar i lopp av olika slag – kan ha ett energibehov som är mångdubbelt högre än det normala kravet. Det är i alla fall viktigt att övervaka hundens kondition och justera fodermängder utifrån att hunden inte ska vara varken smal eller överviktig. Använd foderguiden på påsen/produktbladet som vägledning till rätt mängd foder.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping