Matning för god led- och benhälsa. Bra hundmat är viktigt!

Utveckling av starka ben och leder hos hunden bestäms av ärftlighet och miljö, men även foder och näring har stor betydelse. Fodrets energi/protein-förhållande, vitamin- och mineralinnehåll, elektrolytbalans, innehåll av livsviktiga omega-3-fettsyror och några funktionella ämnen är avgörande.

Vitaminer och mineraler

D-vitamin är viktigt för upptaget och utnyttjandet av kalcium och fosfor. Vidare har D-vitamin en viktig roll för att reglera avsättning och mobilisering av kalcium och fosfor från skelettet.

Brist på D-vitamin är idag sällsynt vid användning av helfoder, men undertillgång kan uppstå med en stor andel tillskottsfoder i ransonen. Kalcium och fosfor utgör huvuddelen av skelettstrukturen. 99 % av kroppens kalcium och 75 % av kroppens totala fosfor är bundna i skelettet och tänderna och utgör därmed en depå för de nämnda mineralerna. Rätt förhållande mellan kalcium och fosfor i fodret är viktigt för upptag och utnyttjande.

En hög halt av kalcium i fodret har visat sig vara negativt av flera skäl. För det första kan olösliga kalcium-fosforföreningar bildas i tarmen så att absorptionen av båda mineralerna minskar. Dessutom finns det negativa interaktioner mellan kalcium och mangan, zink och koppar. Särskilt kupor har visat sig vara viktiga för en god utveckling av skelettet och lederna.

Elektrolytbalans

Hunden ska ges mineralerna natrium, kalium och klor (även kallade elektrolyter). Dessa elektrolyter är viktiga för nerv- och muskelfunktioner, syrabalans och pH i magen samt att de styr vätskebalansen i kroppen. Om elektrolytbalansen blir för låg kan en acidos (försurning av kroppen) uppstå som i värsta fall kan leda till mobilisering av kalcium från skelettet för buffring. Ett foder som har en korrekt elektrolytbalans och att hunden har fri tillgång till vatten hela tiden är därför viktigt för att undvika att tömma skelettet på kalcium.

Omega-3 fettsyror

Omega-3-fettsyror kallas även essentiella fettsyror. Det innebär att hunden bör tillföras Omega-3 fettsyror regelbundet då den inte kan bilda dessa på egen hand. De viktigaste omega-3-fettsyrorna är dokosahexaensyra (DHA) och eikosapentansyra (EPA) som oftast bara finns i fisk, skaldjur och marina däggdjur. Det har visat sig att omega-3-fettsyror kan ha en positiv effekt på uppkomsten av ledbesvär hos människor. Bland annat används det aktivt vid behandling av artrit. Det finns därför anledning att tro att samma effekt kan uppnås hos hundar.

Glukosamin och kondroitin

Glukosamin och kondroitin produceras naturligt i kroppen och ingår i brosk och bindväv i bland annat leder. Här är de både viktiga för att bygga upp broskvävnad, hålla kvar fukt och förhindra nedbrytning. Studier har genomförts som visar att ledbesvär och ledvärk kan förebyggas genom ytterligare tillförsel av glukosamin och kondroitin. Detta gäller särskilt äldre människor och djur. Glukosamin finns naturligt med ett högt innehåll av kitin (kitosamin) i marina skaldjur och kräftdjur. Kondroitin finns också naturligt i alla typer av brosk.

I Appetitt-varianterna tillförs glukosamin och kondroitin naturligt genom råvarorna i hundfodret.

Måttlig tillväxt

Skelett- och skelettrubbningar är inte ovanliga hos medelstora och stora raser, och dessa utvecklas ofta i valpstadiet. De vanligaste sjukdomarna är höftledsdysplasi (HD) och osteokondros (OCD). HD är ett utvecklingsfel i höftlederna som leder till förkalkningar och därmed nedsatt rörlighet och stor smärta för hunden. OCD är en defekt i bildandet av nytt ledbrosk och kan leda till rörelsestörningar som hälta och svårigheter att stå upp.

Det finns en negativ korrelation mellan hög tillväxt och skelett- och skelettrubbningar. Detta är känt hos flera djurarter, och hos hundar gäller detta särskilt under valpperioden. Tillväxten kan regleras genom att reglera foderstyrkan. Fodrets proteininnehåll tillsammans med energiinnehållet påverkar hundens tillväxthastighet. Om fodret innehåller för lite protein kan hundens vuxenstorlek i värsta fall minska. Om det finns för mycket protein – kan tillväxthastigheten bli för stor.

Välj därför ett valpfoder anpassat efter hundens vuxenstorlek. Undvik övermatning genom att utfodra restriktivt och regelbundet utvärdera valpens tillstånd. Var försiktig med att använda tillskottsfoder som kan orsaka obalans i energi-proteinförhållandet, övertillskott av kalcium och låg elektrolytbalans. Välj foder med hög halt av EPA och DHA eller ge ett måttligt tillskott av fiskleverolja. Träna hunden systematiskt och undvik fetma. Appetite Puppy anpassas efter hundens framtida storlek; liten, medelstor eller stor hund. 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping