Det är inte bara att producera hundmat och kattmat!

Som foderproducent av hundmat och kattmat i Norge är vi föremål för hårda krav, och vi har många lagar och regler att följa när vi producerar mat till din katt eller hund! Allt från hur vi ger dig information om vad produkten innehåller och att du därför lättare förstår vad du köper, till vilka råvaror som väljs och hur vi förädlar råvarorna i vår produktionsanläggning. Vidare ställs hårda krav genom hela tillverkningsprocessen och fram till att produkten är färdig, färdigpackad och skickad ut till dig som kund. Inte minst ställer vi höga krav på oss själva! – Det gör vi genom strikta interna kvalitets- och kontrollrutiner så att du kan servera din katt eller hund det allra bästa, närproducerade och hållbara fodret!

Vad kan man läsa av det som står på hundmats- eller kattmatspåsen?

Som kund hos varumärket Appetitt är det första man lägger märke till vad som står på väskan. Här är det lagstiftat vad som ska anges innehållsmässigt, vi kallar det “deklaration”. Det här är en guide för hur du läser och förstår informationen om hundmat och kattmatspåsar. Guiden hjälper till att göra det enklare att göra rätt val av fodertyp för din hund eller katt.

Varför deklaration?

Allt foder som handlas, vare sig det är till hundar och katter eller andra djur, ska deklareras enligt de senaste reglerna från EU (som Norge antagit genom EES-avtalet) gällande från 1 september 2011. Foderlagstiftningen i Norge är verkställs av den norska livsmedelsmyndigheten. Målet med föreskrifterna är att ge den mest enhetliga och korrekta informationen om de olika produkter som marknadsförs. När vi producerar hundmat och kattmat följer vi dessa bestämmelser till punkt och pricka!

Produktion av hundmat och kattmat, kvalitet och hållbarhet

När vi tillverkar våra produkter har vi strikta regler för kvalitetssäkring. Eftersom vi är norska har vi också de norska myndigheternas krav som vi ska följa. Vi har strikta krav på att alla råvaror ska vara GMO-fria, och vi har nolltolerans mot salmonella i Norge. För att en råvara överhuvudtaget ska komma in i fabriken behöver den ett separat bevis på salmonellafrihet. Vi har höga krav på att de animaliska råvarorna som används kommer från boskap med god hälsostatus. För de marina råvarorna vi använder har vi också stort fokus på att se till att fisken vi använder i fodret kommer från hållbara bestånd. Vi övervakar även halter av tungmetaller i marina råvaror, så vi säkerställer att detta inte är en risk för djuren som äter kattmaten och hundmaten vi gör.

Våra huvudsakliga proteinkällor är fjäderfä och fisk. Dessa råvaror får vi uteslutande från norska producenter, och majoriteten av våra övriga råvaror kommer också från norska producenter. Det finns vissa råvaror som inte kan levereras från Norge, till exempel ris. Vi köper sedan detta så nära som möjligt, och i vårt fall köper vi riset från Italien. Genom att göra på det här sättet har vi ännu bättre kontroll över våra råvaror, förutom att det är en kort resa och mer miljövänligt.

I norsk matproduktion finns det många unika restråvaror som vi kan använda. Ett exempel på detta är att vi kan utvinna kalcium ur äggskal, som ursprungligen är en överskottsprodukt, restråvara från livsmedelsproduktion för oss människor.

Våra råvaror hämtas från källor som du som människa också säkert kan äta. En annan viktig sak är att vi i Norge har en av de gårdar i världen som använder minst antibiotika för produktionsdjur och vi har få problem med till exempel MRSA. Det är också viktiga skäl för att välja norsk produktion.

Kvalitetskontroll i produktionsanläggningen

Vi har strikta kontrollrutiner genom hela produktionslinjen när vi producerar foder till katter och hundar.

Både råvaror som tas in i fabriken och foder som producerats och kommer att hamna på marknaden genomgår ett gediget analysprogram internt hos oss, parallellt med analysprogram som genomförs av oberoende laboratorier. Detta för ökad säkerhet för produkten, men också för att säkerställa precision i fodrets innehåll, i varje produktion. Vår anläggning är ISO-9001 certifierad.

När råvarorna kommer till fabriken analyseras de för hygienisk kvalitet, innehåll av oönskade ämnen och kemisk sammansättning. Varje råvara placeras sedan i separata silos. Ett prov av varje batch bevaras fram till fodrets utgångsdatum.

Under hela produktionen kontrolleras råvarornas malningsgrad. Vi säkerställer rätt partikelstorlek, och genomför så kallad “NIR-analys” på alla produktioner. Vi gör sedan en analys av produkten och kontrollerar att vi har rätt halter av fett, protein och vatten i fodret. Vid avvikelse stoppas produktionen. Detta säkerställer att nivåerna är desamma som deklareras på väskan du köper. Slutligen, när fodret är packat i säckar och precis innan fodret är på väg ut till dig som kund, scannar vi alla säckar med en scanner, och alla säckar tas även genom en metalldetektor. Vi gör detta för att säkerställa att inga främmande föremål har införts under produktionen.

Vi hoppas att detta gav dig insikt i hur vi arbetar med kvalitet, kontroll och råvaror. Från hur vi deklarerar varan på utsidan av påsen, råvaror som används i fodret, själva tillverkningen och till den färdiga produkten. Och slutligen, men inte minst, och förutom de regelverk vi har att hantera, står vi också 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping